"समृद्ध राष्ट्र हाम्रो रहर, जैमिनी नगरपालिका स्वच्छ सफा गाउँ शहर"

Audio Notice Board Dial 1618068421100

जैमिनी नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय

जैमिनी नगरपालिका बाग्लुङ  जिल्लाको दक्षिण भेगमा मिति २०७३/११/२७ घोषणा भएको नगरपालिका हो । यो नगरपालिकाको स्थापना २०७३/११/२७ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरे अनुसार भएको हो । जैमिनी को पौराणिक नाम जैमिनी मुनि ऋषि तपस्था गरेका हुदा जैमिनी रहन गएको चलन चल्तीको भाषामा जिमिरेघाट भन्ने पनि रहेको समेत जानश्रुति सुन्न पाई पाइन्छ । ४ नं प्रदेश अन्तरगत बागलुङ जिल्लाका १० स्थानीय तह मध्येको एक जैमिनी नगरपालिका साविकका ९ गा.वि.स हरु ( कुश्मीसेरा, दमेक, सर्कुवा, बिनामारे, अर्जेवा, जैदी, छिस्ती, पैंयुथन्थापर राङखानी) मिलेर १० वटा वडाको एउटा नगरपालिका बनेको छ। जैमिनी नगरपालिकाको प

शैक्षिक संस्थाहरु
सामुदायीक सिकाइ केन्द्र आधारभूत माध्यमिक बिद्यालय क्याम्पस
८१ १८

आ.व २०७४/०७५ प्रगति विवरण